Opłaty

Cena kursu: 2 100 zł

Możliwość płatności w dwóch II ratach:  I rata 1 300 zł płatna do dnia 05.10.2018,

II rata 800 zł płatna do 05.01.2019.

Wpisowe płatne przy zapisie 100zł  (wpisowe jest opłatą bezzwrotną).